Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso de cookies. Más información
Productos que comercializa
METSULFURON METIL 20%. WG

RACING

TRIBENURON METIL 50%. SG

GRANSTAR 50 SX

2,4-D ÁCIDO 60% p/v. EC

PRIMMA Din

FLUROXIPIR 20% p/v. EC

KART

ETOFUMESATO 50% p/v. SC

KEMITRAM 50 LA

PENDIMETALINA 33% p/v. EC

ASSISTAN

TRIBENURON METIL 50%. SG

EXPRESS 50 SX

2,4-D ÁCIDO 60% p/v. EC

PRIMMA Dos

GLIFOSATO 36% (Sal isopropilamina) P/V SL

GLYFOS Progress

ACLONIFEN 50% + ISOXAFLUTOL 7,5% p/v. SC

MEMPHIS

AMIDOSULFURON 6% + IODOSULFURON METIL SODIO 0,83% + PROPOXICARBAZONA SODIO 14%. WG

CALIBAN Top

AZIMSULFURON

AZIMSULFURON Técnico

AZIMSULFURON 50%. WG

GULLIVER

BEFLUBUTAMIDA 50% p/v. SC

BEFLEX

BROMOXINIL 15,12% + MCPA 30% p/v. EC

PRIMMA BX

BROMOXINIL 22,5% p/v. EC

PRIMMATREL

CARFENTRAZONA ETIL

CARFENTRAZONA ETIL Técnico

CARFENTRAZONA ETIL 1,5% + MECOPROP-p 60%. WG

AURORA Súper

PLATFORM S

CARFENTRAZONA ETIL 6% p/v. ME

SPOTLIGHT Plus

CARFENTRAZONA ETIL 40%. WG

PLATFORM 40 WG

CLODINAFOP PROPARGIL 6% + DIFLUFENICAN 4% p/v. EC

RAVENAS Extra

CLODINAFOP PROPARGIL 24% p/v. EC

RAVENAS

CLOMAZONA

CLOMAZONA Técnico

CLOMAZONA 2,4% + PETOXAMIDA 40% p/v. EC

NERO

CLOMAZONA 4,3% + PENDIMETALINA 29,8% p/v. CS

ALCANCE

CLOMAZONA 36% p/v. CS

COMMAND CS

CLORSULFURON

CLORSULFURON Técnico

CLORSULFURON 75%. WG

GLEAN® 75 PX

CLORTOLURON 50% p/v. SC

ERTURON

DESMEDIFAM 16% + FENMEDIFAM 16% p/v. EC

KEMIFAM Doble Súper

DICAMBA 48% p/v. SL

INKA

DICAMBA 50% + PROSULFURON 5%. WG

ROSAN

DICLOFOP 36% p/v. EC

CLARO EC

DIFLUFENICAN 4% + GLIFOSATO 16%. WG

GLYFOS Delta

DIFLUFENICAN 20% + FLUFENACET 40% p/v. SC

BATTLE Delta

DIFLUFENICAN 60% + METSULFURON METIL 6%. WG

RACING Delta

FENMEDIFAM 16% p/v. SE

KEMIFAM Oleo

FENOXAPROP-p ETIL 6,9% p/v. EW

FENOVA Super

FLORASULAM 5% p/v. SC

FRAGMA

FLORASULAM 10,5% + METSULFURON METIL 8,3% + TRIBENURON METIL 8,3%. WG

TRIPALI

FLUOMETURON 25% + TERBUTILAZINA 20,8% p/v. SC

COTERAN Neopro

GLIFOSATO 45% (Sal isopropilamina) p/v. SL

ACCELERATOR Progress

GLIFOSATO 68% (Sal amónica). SG

GLYFOS Titan

IODOSULFURON METIL SODIO 1% + PROPOXICARBAZONA SODIO 16,8%. WG

MISCANTI

LENACILO

LENACILO Técnico

LENACILO 80%. WP

VENZAR

MECOPROP-p 73,4% + TRIBENURON METIL 1%. SG

ARALIS

MESOTRIONA 10% p/v. SC

BORDER 10

METAMITRONA 70% p/v. SC

ACIERTO 70 SC

METIL TRIFLUSULFURON

METIL TRIFLUSULFURON Técnico

METIL TRIFLUSULFURON 50%. WG

DEBUT

METRIBUZINA 70%. WG

KRONE 70 WG

METSULFURON METIL

METSULFURON METIL Técnico

METSULFURON METIL 7% + TIFENSULFURON METIL 68%. WG

RACING TF

METSULFURON METIL 11,1% + TRIBENURON METIL 22,2%. SG

BIPLAY 33 SX

NICOSULFURON 4% p/v. OD

ESQUIRE

NICOSULFURON 24% p/v. SC

CHAMAN Forte

PETOXAMIDA

PETOXAMIDA Técnica

PETOXAMIDA 30% + TERBUTILAZINA 18,75% p/v. SE

NUDOR T

SUCCESSOR T

PETOXAMIDA 60% p/v. EC

SUCCESSOR 600

QUANTUM Evo

PROPIZAMIDA 40% p/v. SC

ZAMMO

PROSULFOCARB 80% p/v. EC

MULAN

QUIZALOFOP-p-ETIL 5% p/v. EC

KAMPAI

TIFENSULFURON METIL

TIFENSULFURON METIL Técnico

TIFENSULFURON METIL 25% + TRIBENURON METIL 25%. SG

GRANSTAR Super 50 SX

TIFENSULFURON METIL 50%. SG.

HARMONY 50 SX

TIFENSULFURON METIL 75%. WG

HARASS

TRIBENURON METIL

TRIBENURON METIL Técnico

TRIBENURON METIL 75%. WG

PRIMMA Star